Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.replato.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze aanvaard te hebben.

Gebruik van informatie

Replato streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Replato niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Replato aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website, via e-mail of aanvraagformulier kan niet zonder meer een relatie tussen Replato en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Replato garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails of formulieren (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Replato te corresponderen, accepteert u dit risico.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar website van derden. Replato heeft een invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Replato aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit ui het gebruik van websites van derden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo-Replato-Rood-Icoon.jpg